PRODUKTY -> KULTYWATORY -> ZETA - Kultywatory uprawowo-ścierniskowe

1. Przeznaczenie

Kultywatory uniwersalne znajduję szerokie zastosowanie w uprawie gleby, od uprawy ścierniskowej, pościerniskowej, mulczowej aż do uprawy przedsiewnej po orce oraz przedsiewnej poplonów. Maszyna przydatna zarówno na glebach lekkich jak średnich i ciężkich. Podstawowym zespołem roboczym jest czterobelkowy kultywator o mocnych zębach sprężynowych typu S o przekroju 70x12, zakończonych dłutową  redlicą dwustronną lub gęsiostópką. Z tyłu zamontowano wał krusząco zagęszczający, rurowy płaskownikowy lub inny z oferowanych przez firmę. Z kolei dyszel z wózkiem wydźwigowym zmniejsza zapotrzebowanie na moc ciągnika i podnośnika.

Praca Kultywatorem uniwersalnym zapewnia dobre spulchnienie, wymieszanie i podcięcie gleby, przy relatywnie niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika.

2. Wyposażenie standardowe

 • rama sztywna (dla szerokości 2,1 - 4,0 m)
 • zawieszenie kategorii II/III
 • możliwość regulacji oddalenia wału za maszyną
 • 4 rzędy zębów wzmacnianych 70x12 zakończonych gęsiostópką lub redliczką prostą (wersja 2,1 m ma trzy rzędy zębów)
 • szerokość podcinania zęba zakończonego gęsiostópką 170 mm
 • punktowa regulacja głębokości pracy
 • wał tylny rurowy 540x9
 • prześwit pod ramą 590 mm
 • zalecana głębokość pracy: wersja z gęsiostópką max. 12 cm, wersja z redliczką prostą max. 15 cm

3. Wyposażenie dodatkowe

 • niwelator przedni mechaniczny lub hydrauliczny
 • niwelator tylny
 • zgrzebło do słomy
 • oświetlenie (tablice z lampami)
 • różne rodzaje wałów tylnych

4. Charakterystyka techniczna

Nazwa  Szerokość robocza
m

Masa
kg

Liczba zębów
szt.
Zapotrzebowanie mocy
bez siewnika
KM
Zeta 3,0 3,0 900 19 82
Zeta 4,0 4,0  1050 26  105

 

3zeta

Zeta 1Zeta 1Zeta 2Zeta 3