PRODUKTY -> BRONY MULCZOWE -> GAMMA PLUS - Brony mulczowe-chwastowniki

1. Przeznaczenie

Brona mulczowa Gamma Plus, oparta na ramie centralnej przeznaczona jest gównie do pracy w warunkach dużej ilości resztek pożniwnych (rozdrobniona słoma, wysokie ściernisko). Z uwagi na swoją konstrukcję może zastąpić z powodzeniem kultywator ścierniskowy, natomiast użycie jej po wcześniej wykonanej uprawie pożniwnej umożliwia wyrwanie już skiełkowanych nasion i zasypanie pozostających na powierzchni.

Elementy robocze w postaci długich, sprężystych zębów o dużej podziałce dobrze rozgrabiają rozdrobnioną słomę, wytrząsając z niej nasiona chwastów i osypanego zboża i układając je na płytko wzruszonej, wilgotnej glebie, gdzie szybko kiełkują, natomiast rosnące już chwasty i samosiewy zostają wyrwane. Ponadto następuje wyrównanie powierzchni pola, zmniejsza się wysuszanie gleby, ogranicza się rozwój ślimaków i myszy.

2. Wyposażenie standardowe

  • rama centralna
  • 5 rzędów zębów ø 16 mm
  • rozkładana hydraulicznie, zamek hydrauliczny zabezpieczający skrzydła robocze na czas transportu
  • układ zawieszenia na tylny tuz ciągnika współpracującego

3. Wyposażenie dodatkowe

  • przednie koła podporowe (4 lub 6 szt – zależne od szerokości roboczej)
  • przednia sekcja talerzowe (talerze 460 mm, łożyskowanie Kraśnik) z hydraulicznie regulowaną głębokością pracy
  • sterowanie elektryczne hydrauliką olejową
  • oświetlenie

4. Charakterystyka techniczna

Nazwa 

Gamma Plus 6,0 H

Gamma Plus 7,5 H

Szerokość robocza

6,0 m

7,5 m

Liczba zebów

100 szt.

120 szt.

Głębokość pracy

do 8 cm

do 8 cm

Masa

1870 kg

2300 kg

Zapotrzebowanie mocy min.

120-130 KM

180 KM

 

 

3 Gamma Plus